Услуги

Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват:

Физическа охрана, чрез организация на стационарни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост.

Организация на охранителното време в рамките на 24 часа в денонощието или по всеки друг график съобразно изискванията на Възложителя.

Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра за осигуряване на ред и безопасност.

Физическата охрана съчетана с автопатрули, технически средства и сигнално охранителна техника – наблюдение на охранявания обект и неговия периметър от охранителния пост чрез видеокамери в реално време, изпращане на сигнал в Мониторинг център.

Извършване на контрол на достъпа чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети контрол на работното време чрез чекинг.

Извършване на Контролно пропускателен режим и даване на указания -гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение.

Извършване на проверка на документи за самоличност на външни лица, регистрация и записване, идентифициране на посетителите, справки и информация.

Дейности и контрол по заключване на бариери, турникети.

Проверка на багаж, проверка на МПС и товар и съпроводителните документи.

Проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи разпознаване на опасности и рискове за безопасността.

Реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допълнителни сили при сигнал.

Контрол и проверка на превантивната противопожарна защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения за противопожарна защита, в т.ч. съдействие за установяване на причините за аварии и пожари.

Поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация.

Документиране на извънредните ситуации.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Основни услуги

Фирмата обслужва повече от 2000 обекта в страната!

Социални мрежи