ПРАВИЛА НА ПОЛЗВАНЕ

Политика на поверителност

Уважаеми Дами и Господа,

от 25 май 2018 година се променят действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

Влиза в сила Общият Регламент от 27 април 2016 г. относно защита на личните данни (наричан по-нататък “GDPR”).

Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи Клиенти настоящата информация, имаща за цел информирането Ви за това, как обработваме Вашите лични данни.

Администратор на Данните Администратор на Вашите лични данни, тоест единицата, отговорна за целите и начина на обработка на Вашите лични данни е фирма ГАРД 24 ЕООД със седалище в ул. гр. София, ж Лозенец, ул. Златовръх No67, вх. Б, офис 2 (наричана по-нататък: ГАРД 24 ЕООД). Предоставянето на данните е доброволно, но е задължително за сключване на договора и последващото реализиране на услуги. Получаване на информации за обработката на личните данни По въпросите, свързани със защитата на личните данни, можете да се обърнете към Инспектора за Защита на Личните данни на e-mail адрес: guard24ltd@gmail.com или в писмена форма на адреса на нашето седалище. Получаване на данните и цел на тяхната обработка Ние обработваме Вашите лични данни, тъй като това е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас, тоест изпълнение на услугата (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква б) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ), в това числа за: • регистрация на Потребителя в системата за поръчките и осигуряване на обслужване на Потребителя включително представяне на продуктовата оферта и реализация на поръчката (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ); • разглеждане на жалби и рекламации (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква в) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ); • търсене на искове, свързани със сключения договор за застраховка (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ), където легитимно обоснована цел е правото за търсене на искове; • за архивни цели (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква с) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ); • за статистически цели (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ), където легитимно обоснована цел на администратора е притежаване на информация застатистиките на водените от нас дейности, което ни позволява оптимизиране на водената от нас дейност. Допълнително, законните разпоредби изискват от нас обработка на Вашите данни за данъчни и счетоводни цели. Също така ние можем да обработваме Вашите данни за маркетингови цели, тоест за промоция на нашите услуги. Ако правим това без използване на електронна комуникация, тогава легитимно основание за изпълнение на такива дейности е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи , където легитимно обоснована цел на администратора е воденето на маркетингова дейност. Ако, обаче за тази цел използваме средства за електронна комуникация, тоест e-mail адрес, телефон, тогава с оглед на други действащи разпоредби, обработваме данните само въз основа на Вашето предоставено съгласие (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи ). Получатели на данни Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни на други единици, които обработват Вашите лични данни от свое име, между другото на: • единици, водещи пощенска или куриерска дейност; • банки – с цел възстановяване на неполагащи се плащания; • държавни органи или други органи, упълномощени въз основа на законовите разпоредби, с цел изпълнение на нашите задължения (Данъчно управление, правоприлагащи органи и т.н.); • единици, обслужващи нашите телеинформационни системи (хостинг фирми, доставчици на ИТ услуги); • единици, предоставящи ни услуги от областта на правна помощ, счетоводство, данъци или консултингови услуги. Период на съхранение на Вашите лични данни Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до момента на действие на договора (реализация на услугата), както и след неговото прекратяване: • Данните, съдържащи се в договорите – докато изтекат сроковете за подаване на жалби, въз основа на договора (максимум 10 години от датата на завършване на изпълнението на договора); • За цели, възникнали въз основа на законни задължения, между другото задължението за съхраняване на счетоводни документи, издаване на фактури и т.н.; • Данните за маркетингови цели: • в случай на обработка на данните въз основа на дадено съгласие – до момента на неговото оттегляне; • в случай на обработка на данните въз основа на легитимно обоснована цел на ГАРД 24 – до момента на внасяне на възражение; • Тип данни, предоставяни чрез формуляра за контакт Права в областта на обработка на данните Вие имате право на достъп до личните си данни и право да ги коригирате, заличавате, ограничавате обработката, право за прехвърляне на данни, право на възражение, правото даоттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласие преди оттеглянето (ако обработката се извършва въз основа на съгласие). Освен това, ако смятате, че с обработването нарушаваме разпоредбите на GDPR”). Поради това адресираме към нашите настоящи и бъдещи , имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните. Автоматизирано обработване на данни (профилиране) Вашите лични данни ще бъдат обработвани по автоматизиран начин (включително под формата на профилиране), но това няма да доведе до каквито и да е правни последици за Вас или съществено да повлияе на Вашето положение. Профилирането на лични данни от ГАРД 24 се състои в обработка на Вашите данни (също и по автоматизиран начин), като те се използват за оценяване на някои информации, а по- специално за анализиране или прогнозиране на личните предпочитания и интереси. Технически детайли Ние използваме съвремени технологии за защита, всички данни между потребител и сайт се криптират. -https протокол за сигурност. -Надежен хостинг партньор. -Чист код, сайта ни е написан на чист код. -Livechat криптирана сесия. Събиране на данни - Бесквитки - IP адрес - E-mail адрес - Текстово съобщение

ИЗТЕГЛИ PDF ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Фирмата обслужва повече от 2000 обекта в страната!

Социални мрежи