ЗА НАС

Официална фирмена информация

„Гард 24“ ЕООД е вписано в Търговския регистър на 28.05.2019 г. на Софийски градски съд , ЕИК № 205675509 разполагащо с национален лиценз за охрана на имуществото на физически и юридически лица и сигнално-охранителна дейност, №3/02-321/17.06.2019 год, издаден от Министерство на вътрешните работи, Дирекция Национална служба Полиция, за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България.

Дружеството притежава:

Сертификат №3591347 за Система за управление на качество съгл. изискванията на BN ISO 9001:2015

Сертификат №3591347 за Система за управление на качество съгл. изискванията на BN ISO 45001:2018

Разрешение, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения.

Осъществявани дейности:

Охрана:

на имущество на физически и юридически лица;

с помощта на сигнално-охранителни системи за сигурност.

Инженерингова дейност – изграждане на:

сигнално-известителни системи;

системи за видеонаблюдение;

системи за контрол на достъп;

пожаро-известителни системи.

Консултантска дейност

Гард 24 има изграден дежурен мониторинг център, който координира действията на охранителните екипи на национално ниво.

Фирмата има сключени договори за партньорство с фирми като СОТ 161, VIP Security, VTA, VTA Велинград, СОТ Дейзи, ТЕЛЕПОЛ, СОТ Разград и др. и е в състояние да предложи охрана в почти всяко място от страната.

Фирмата обслужва повече от 2000 обекта в страната!

Социални мрежи