Guard24Ltd.ГАРД 24 ЕООД
Компания за сигурност и охрана

Услуги

Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват:

 • Физическа охрана, чрез организация на стационарни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост. Организация на охранителното време в рамките на 24 часа в денонощието или по всеки друг график съобразно изискванията на Възложителя
 • Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра за осигуряване на ред и безопасност.
 • Физическата охрана съчетана с автопатрули, технически средства и сигнално охранителна техника – наблюдение на охранявания обект и неговия периметър от охранителния пост чрез видеокамери в реално време, изпращане на сигнал в Мониторинг център
 • Извършване на контрол на достъпа чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети контрол на работното време чрез чекинг.
 • Извършване на Контролно пропускателен режим и даване на указания -гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение
 • Извършване на проверка на документи за самоличност на външни лица, регистрация и записване, идентифициране на посетителите, справки и информация
 • Дейности и контрол по заключване на бариери, турникети
 • Проверка на багаж, проверка на МПС и товар и съпроводителните документи
 • Проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи разпознаване на опасности и рискове за безопасността
 • Реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допълнителни сили при сигнал
 • Контрол и проверка на превантивната противопожарна защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения за противопожарна защита, в т.ч. съдействие за установяване на причините за аварии и пожари
 • Поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация
 • Документиране на извънредните ситуации