Guard24Ltd.ГАРД 24 ЕООД
Компания за сигурност и охрана

Контакти

Адрес по регистрация:
гр. София, ж Лозенец, ул. Златовръх №67, вх. Б, офис 2

Национален мониторинг цнтър: +359890242424

email: guard24ltd@gmail.com