Guard24Ltd.ГАРД 24 ЕООД
Компания за сигурност и охрана

За нас

„Гард 24“ ЕООД

е вписано в Търговския регистър на 28.05.2019 г. на Софийски градски съд , ЕИК № 205675509 разполагащо с национален лиценз за охрана на имуществото на физически и юридически лица и сигнално-охранителна дейност, №3/02-321/17.06.2019 год, издаден от Министерство на вътрешните работи, Дирекция Национална служба Полиция, за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България.

Дружеството притежава:

 • Сертификат №3591347 за Система за управление на качество съгл. изискванията на BN ISO 9001:2015
 • Сертификат №3591347 за Система за управление на качество съгл. изискванията на BN ISO 45001:2018
 • Разрешение, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията  за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения.

Осъществявани дейности:

 • Охрана:
  • на имущество на физически и юридически лица;
  • с помощта на сигнално-охранителни системи за сигурност.
 • Инженерингова дейност – изграждане на:
  • сигнално-известителни системи;
  • системи за видеонаблюдение;
  • системи за контрол на достъп;
  • пожаро-известителни системи.
 • Консултантска дейност

Гард 24 има изграден дежурен мониторинг център, който координира действията на охранителните екипи на национално ниво. Фирмата има сключени договори за партньорство с фирми като СОТ 161, VIP Security, VTA, VTA Велинград, СОТ Дейзи, ТЕЛЕПОЛ, СОТ Разград и др. и е в състояние да предложи охрана в почти всяко място от страната.